Accessibilitat

El servei de compartir pàrquing subministrat per la plataforma www.compartirparquing.org està compromès a fer accessibles per a tothom els continguts i serveis inclosos en la seva web de servei públic, en tots els seus apartats.

Compartir S.L. treballa per complir les normes dictades pel World Wide Web Consortium (W3C), seguint els punts que ens marquen per assolir la Prioritat 3 (AAA) d'Accessibilitat. D'aquesta manera, es vol facilitar l'accés a la web a totes les persones, i independentment del dispositiu i eina que utilitzin per accedir-hi.

Això significa que tant una persona amb algun tipus de disminució com qualsevol altra que es trobi en una circumstància que dificulti l'accés a la informació de la pàgina web, pugui accedir als continguts amb èxit.

Compartir S.L., garanteix que els continguts que subministra compleixen la prioritat 3 (AAA) de les pautes marcades per la W3C i que com que aquests continguts estan inserits en "frames" o parts de webs dels seus clients, NO POT GARANTIR QUE ELS CONTINGUTS SUBMINISTRATS PELS SEUS CLIENTS COMPLEIXIN LA TRIPLE A DE W3C.

Per una navegació òptima...

El servei de compartir pàrquing subministrat per la plataforma www.compartirparquing.org s'ha dissenyat amb la intenció que sigui compatible amb el màxim nombre de navegadors possibles. Amb tot, si teniu el navegador Microsoft Internet Explorer, seria recomanable que fos la versió 5.5 o superior.

Per una navegació òptima, la pantalla més adequada és la de 1024 x 768 i cal tenir activada l'opció CSS.

Propostes i suggeriments

Aquesta web està en constant creixement i desenvolupament, així que si teniu algun suggeriment o comentari sobre l'accessibilitat, ens el podeu fer arribar amb un correu electrònic, per correu convencional o per telèfon.

Adreça electrònica:

control@compartirparquing.org

Adreça postal:

Compartir S.L.

C/ Gavatxons, 3, 2ª

08221 Terrassa

Telèfon:

93 789 11 06.